Let's exchange link and traffic with SK Bukit Goh blog

How to exchange link and traffic on your blog.
Apakah Dokumen Standard Kurikulum ( DSK )
Apakah Dokumen Standard Prestasi ( DSP )
Bagaimana membuat Rancangan Pengajaran Tahunan ( RPT )
Bagaimana Membuat Rancangan Pengajaran Harian ( RPH )
Apakah Program 1 Murid 1 Sukan ( 1M1S )
Apakah Modul dan Bahan Sokongan KSSR
Maklumat Penskoran Pentaksiran KSSR
Bagaimana Membuat Borang Pentaksiran KSSR
Bagaimana Membuat Alat Bantu Mengajar KSSR
Bagaimana Mendapatkan Perisian Komputer Percuma
Bagaimana Membuat Perisian Komputer

Wednesday, 31 July 2013

Modul LINUS 2.0 Bahasa Inggeris

modul linus 2.0 bahasa inggeris


download modul LINUS 2.0 Bahasa Inggeris Tahun 1 2013